OBS Stories

This is the team that narrates Bible Stories in Gĩchuka.

OBS Team

Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa OBS kĩrĩa kĩgonaga ngono cia Kĩrĩkanĩro na rũthiomi rwa Gĩchuka. Kuuma ũmothoː Mercy Kĩthĩnji, Betty Mũtegi, Joseph Mũtuĩri na James Gĩchũrũ.